Αποστολή email:    "Μικτή εικόνα στα σιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα"