Αποστολή email:    "Δεύτερη σερί πτώση για τον Dow Jones"