Αποστολή email:    "Ανοδικά έκλεισε το Χρηματιστήριο την Παρασκευή"