Αποστολή email:    "Σταθεροποιητικά το Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή"