Αποστολή email:    "Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή"