Αποστολή email:    "Τι έγινε στο Road Show του Λονδίνου - Τα ραντεβιού με 33 funds"