Αποστολή email:    "Πτωτικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή"