Αποστολή email:    "Η ΕΚΤ θα καθιερώσει νέο επιτόκιο αναφοράς ως το 2020"