Αποστολή email:    "Τέλος από σήμερα το mail του Yahoo στις συσκευές της Apple με iOS 8.0"