Αποστολή email:    "Και το υπουργείο Υγείας απαγορεύει την κολύμβηση σε παραλίες της Αττικής"