Αποστολή email:    "Cassini: Αντίο με βουτιά θανάτου"