Αποστολή email:    "Έκαναν λευκάνσεις δοντιών με άδεια κομμωτηρίου"