Αποστολή email:    "Στο Παρίσι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024"