Αποστολή email:    "Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Παύλος Πολάκης"