Αποστολή email:    "Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες αναψυκτικών στη μάχη κατά της παχυσαρκίας"