Αποστολή email:    "Στις 12 το μεσημέρι οι τελευταίοι χτύποι του Big Ben πριν τις εργασίες ανακαίνισης"