Αποστολή email:    "Αυτές είναι οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα"