Αποστολή email:    "Η κρίση γερνάει την Ελλάδα. Χάσαμε το 3% του πληθυσμού μας"