Αποστολή email:    "Κι όμως: Το τυρί είναι το ίδιο εθιστικό με τα ναρκωτικά!"