Αποστολή email:    "Κινητό τηλέφωνο χωρίς μπαταρία"