Αποστολή email:    "Ερχεται το νέο Wi-Fi: 100 φορές πιο γρήγορο διαδίκτυο!"