Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Βήμα σημειωτόν"