Αποστολή email:    "Ανακαλύφθηκαν δύο πιθανώς κατοικήσιμοι εξωπλανήτες"