Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Συντήρηση δυνάμεων"