Αποστολή email:    "Ιατρικός σύλλογος κατά υπ. Υγείας: Με το νομοσχέδιο επιχειρείται φίμωσή μας"