Αποστολή email:    "Η απίστευτη μεταφορά κτιρίου 7.600 τόνων στην Ρουμανία πάνω σε ράγες"