Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Επόμενος σταθμός οι 890 μον."