Αποστολή email:    "O Kερδοσκόπος γράφει: Πως κλείνει το εξάμηνο. Στηρίξεις, αντιστάσεις"