Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Περιμένοντας μια διαφυγή"