Αποστολή email:    "O Kερδοσκόπος γράφει: Τα πακέτα των θεσμικών και η επιφυλακτικότητα των επενδυτών"