Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Αυξημένη μεταβλητότητα"