Τελευταία ενημέρωση: 11:26
6.58 εκ. 0.04% down 818.78   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
2154.61
-0.29%
6.17 εκ.
FTSEA
530.64
-0.27%
6.68 εκ.
FTSEB
766.74
-0.05%
2.21 εκ.
FTSEGT
2108.92
0.29%
1.80 εκ.
FTSEGTI
2200.25
0.22%
0.72 εκ.
FTSEM
1089.10
0.44%
0.51 εκ.
FTSEMSFW
1713.97
0.51%
0.05 εκ.
FTSENTR
915.30
-0.28%
6.17 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
1019.92
0.35%
3.33 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.20 εκ.
ΓΔ
818.78
-0.04%
6.58 εκ.
ΔΑΠ
3325.46
0.32%
0.08 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
2078.26
0.97%
0.72 εκ.
ΔΕΑ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΕΜ
3111.54
0.56%
0.10 εκ.
ΔΚΥ
2868.52
-0.17%
0.18 εκ.
ΔΚΩ
2310.08
-1.43%
0.86 εκ.
ΔΜΕ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
2899.46
-1.07%
0.00 εκ.
ΔΟΜ
818.78
-0.04%
6.81 εκ.
ΔΠΑ
4581.90
0.49%
0.46 εκ.
ΔΠΟ
8479.23
0.76%
0.49 εκ.
ΔΠΥ
3624.94
0.98%
0.13 εκ.
ΔΤΑ
1734.88
0.21%
0.50 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
2964.52
0.09%
0.32 εκ.
ΔΤΠ
9993.49
-2.04%
0.38 εκ.
ΔΤΡ
1013.05
-0.06%
2.21 εκ.
ΔΤΧ
713.88
0.40%
0.04 εκ.
ΔΥΓ
152.24
3.76%
0.00 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
10759.82
0.38%
0.00 εκ.
ΔΧΥ
1240.55
0.85%
0.20 εκ.
ΕΑΔΑΚ
21.55
-0.28%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1259.98
-0.04%
6.58 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%