Τελευταία ενημέρωση: 17:19
32.22 εκ. 1.96% down 734.52   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
1940.51
-1.77%
31.06 εκ.
FTSEA
478.13
-1.76%
31.87 εκ.
FTSEB
557.43
-5.02%
13.56 εκ.
FTSEGT
2014.64
-1.28%
11.58 εκ.
FTSEGTI
2157.60
-1.63%
5.31 εκ.
FTSEM
994.56
-1.58%
0.81 εκ.
FTSEMSFW
1837.95
-0.50%
0.22 εκ.
FTSENTR
829.07
-1.77%
31.06 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
960.77
-1.57%
9.05 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.35 εκ.
ΓΔ
734.52
-1.96%
32.22 εκ.
ΔΑΠ
3231.57
-1.04%
0.62 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
2036.96
-2.36%
0.55 εκ.
ΔΕΑ
2422.81
-1.69%
0.00 εκ.
ΔΕΜ
2554.53
-2.13%
0.74 εκ.
ΔΚΥ
2551.46
-1.23%
0.55 εκ.
ΔΚΩ
1897.19
-3.29%
0.52 εκ.
ΔΜΕ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
3062.24
-0.40%
0.01 εκ.
ΔΟΜ
734.52
-1.96%
32.56 εκ.
ΔΠΑ
4456.81
-1.98%
2.68 εκ.
ΔΠΟ
7411.73
-0.62%
1.28 εκ.
ΔΠΥ
3655.72
-3.04%
1.12 εκ.
ΔΤΑ
1660.19
0.13%
3.90 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
2862.67
-0.95%
4.67 εκ.
ΔΤΠ
10777.42
0.34%
0.99 εκ.
ΔΤΡ
736.50
-5.02%
13.56 εκ.
ΔΤΧ
744.88
-1.87%
0.08 εκ.
ΔΥΓ
158.68
-1.43%
0.14 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
10110.17
-0.40%
0.01 εκ.
ΔΧΥ
960.84
-2.43%
0.46 εκ.
ΕΑΔΑΚ
19.48
-1.77%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1134.85
-1.96%
32.22 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%