Τελευταία ενημέρωση: 17:19
109.01 εκ. 1.62%  up 872.00   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
2239.34
1.69%
100.88 εκ.
FTSEA
555.02
1.64%
108.90 εκ.
FTSEB
744.58
2.26%
37.93 εκ.
FTSEGT
2369.84
1.58%
50.96 εκ.
FTSEGTI
2540.34
0.98%
21.41 εκ.
FTSEM
1365.11
0.72%
7.50 εκ.
FTSEMSFW
2168.27
-0.29%
2.98 εκ.
FTSENTR
963.40
1.69%
100.88 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
1129.58
1.24%
46.94 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
1.53 εκ.
ΓΔ
872.00
1.62%
109.01 εκ.
ΔΑΠ
3481.95
0.17%
1.58 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
2679.07
1.24%
2.05 εκ.
ΔΕΑ
2390.48
0.73%
0.04 εκ.
ΔΕΜ
2688.27
0.42%
1.33 εκ.
ΔΚΥ
3094.74
1.44%
12.35 εκ.
ΔΚΩ
2251.37
1.55%
6.27 εκ.
ΔΜΕ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
4019.82
-0.56%
0.65 εκ.
ΔΟΜ
872.00
1.62%
110.54 εκ.
ΔΠΑ
4770.50
0.92%
3.05 εκ.
ΔΠΟ
8434.40
0.90%
5.09 εκ.
ΔΠΥ
4413.47
1.96%
10.69 εκ.
ΔΤΑ
1948.75
0.59%
11.18 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
3493.01
3.59%
12.74 εκ.
ΔΤΠ
10399.67
1.16%
2.26 εκ.
ΔΤΡ
983.77
2.26%
37.93 εκ.
ΔΤΧ
1027.54
-0.58%
0.77 εκ.
ΔΥΓ
287.92
0.97%
0.09 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
11725.78
0.02%
0.03 εκ.
ΔΧΥ
1245.44
2.49%
1.89 εκ.
ΕΑΔΑΚ
22.58
1.71%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1355.83
1.62%
109.01 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%