Τελευταία ενημέρωση: 17:19
58.82 εκ. 0.47% down 844.70   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
2180.26
-0.46%
56.05 εκ.
FTSEA
540.21
-0.42%
58.82 εκ.
FTSEB
736.02
0.13%
15.60 εκ.
FTSEGT
2307.52
-0.54%
33.48 εκ.
FTSEGTI
2517.75
-0.87%
18.33 εκ.
FTSEM
1307.66
0.51%
2.60 εκ.
FTSEMSFW
2369.94
-0.19%
0.99 εκ.
FTSENTR
939.22
-0.46%
56.05 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
1104.98
-0.51%
24.90 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.62 εκ.
ΓΔ
844.70
-0.47%
58.82 εκ.
ΔΑΠ
3387.16
0.03%
0.69 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
2505.03
-0.95%
1.04 εκ.
ΔΕΑ
2435.19
2.47%
0.01 εκ.
ΔΕΜ
2540.49
1.48%
6.03 εκ.
ΔΚΥ
2864.11
-0.31%
2.09 εκ.
ΔΚΩ
2249.11
-1.23%
2.27 εκ.
ΔΜΕ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
4357.89
0.83%
0.23 εκ.
ΔΟΜ
844.70
-0.47%
59.45 εκ.
ΔΠΑ
4646.09
-0.63%
3.34 εκ.
ΔΠΟ
8312.19
-0.02%
2.22 εκ.
ΔΠΥ
4516.67
-2.60%
5.76 εκ.
ΔΤΑ
1749.41
-0.04%
3.92 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
3215.00
-1.02%
11.91 εκ.
ΔΤΠ
10599.48
-0.83%
2.63 εκ.
ΔΤΡ
972.46
0.13%
15.60 εκ.
ΔΤΧ
1030.43
-1.91%
0.39 εκ.
ΔΥΓ
432.34
1.18%
0.35 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
10701.22
0.16%
0.05 εκ.
ΔΧΥ
1184.91
1.61%
0.56 εκ.
ΕΑΔΑΚ
21.96
-0.45%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1315.64
-0.47%
58.82 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%