Τελευταία ενημέρωση: 17:19
32.62 εκ. 0.71% down 635.66   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
1697.86
-0.75%
30.62 εκ.
FTSEA
417.61
-0.73%
31.61 εκ.
FTSEB
513.63
-2.58%
18.16 εκ.
FTSEGT
1705.24
-0.45%
9.35 εκ.
FTSEGTI
1677.95
-0.66%
3.51 εκ.
FTSEM
814.43
0.01%
0.99 εκ.
FTSEMSFW
1425.84
0.18%
0.50 εκ.
FTSENTR
716.13
-0.75%
30.62 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
826.29
-0.04%
8.43 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.74 εκ.
ΓΔ
635.66
-0.71%
32.62 εκ.
ΔΑΠ
2736.97
1.34%
0.25 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
1640.53
1.13%
0.30 εκ.
ΔΕΑ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΕΜ
2672.43
0.94%
0.46 εκ.
ΔΚΥ
2320.26
-0.73%
0.53 εκ.
ΔΚΩ
1447.65
-0.17%
0.42 εκ.
ΔΜΕ
1935.24
16.25%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
2333.67
2.25%
0.02 εκ.
ΔΟΜ
635.66
-0.71%
33.36 εκ.
ΔΠΑ
3469.77
-1.61%
1.25 εκ.
ΔΠΟ
7273.33
0.22%
3.17 εκ.
ΔΠΥ
3123.43
1.14%
0.53 εκ.
ΔΤΑ
1510.64
-0.92%
2.41 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
2380.97
-1.37%
2.44 εκ.
ΔΤΠ
8745.18
0.68%
1.04 εκ.
ΔΤΡ
678.63
-2.58%
18.16 εκ.
ΔΤΧ
634.76
-0.33%
0.05 εκ.
ΔΥΓ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΥ
1003.92
-0.31%
0.59 εκ.
ΕΑΔΑΚ
16.91
-0.76%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
7.36
-0.67%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
5.60
0.54%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
970.40
-0.71%
32.62 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%