Τελευταία ενημέρωση: 17:19
36.93 εκ. 1.14% down 746.70   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
1971.19
-1.32%
35.69 εκ.
FTSEA
489.65
-1.26%
36.66 εκ.
FTSEB
628.60
-1.18%
15.64 εκ.
FTSEGT
2048.32
-0.78%
10.39 εκ.
FTSEGTI
2173.76
-0.83%
4.80 εκ.
FTSEM
1257.81
0.13%
1.19 εκ.
FTSEMSFW
2340.53
0.22%
0.07 εκ.
FTSENTR
861.17
-1.32%
35.69 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
968.36
-1.04%
12.73 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.17 εκ.
ΓΔ
746.70
-1.14%
36.93 εκ.
ΔΑΠ
3075.03
-1.74%
3.08 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
2166.72
-0.93%
2.11 εκ.
ΔΕΑ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΕΜ
53.34
0.00%
0.01 εκ.
ΔΚΥ
2912.60
-0.53%
1.81 εκ.
ΔΚΩ
1948.12
-1.73%
1.21 εκ.
ΔΜΕ
1255.05
-8.96%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
3991.71
-0.72%
0.07 εκ.
ΔΟΜ
746.70
-1.14%
37.09 εκ.
ΔΠΑ
4185.34
-2.29%
1.57 εκ.
ΔΠΟ
7617.08
0.43%
2.02 εκ.
ΔΠΥ
3723.93
0.49%
0.00 εκ.
ΔΤΑ
1689.81
-1.38%
3.46 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
2884.69
-1.69%
3.15 εκ.
ΔΤΠ
11077.45
-1.55%
2.38 εκ.
ΔΤΡ
830.54
-1.18%
15.64 εκ.
ΔΤΧ
897.86
0.27%
0.17 εκ.
ΔΥΓ
389.44
-0.85%
0.05 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
9289.61
-1.72%
0.02 εκ.
ΔΧΥ
973.95
-1.85%
0.30 εκ.
ΕΑΔΑΚ
19.71
-1.30%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1180.11
-1.14%
36.93 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%