Τελευταία ενημέρωση: 17:19
62.46 εκ. 0.31%  up 830.44   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
2173.62
0.35%
60.68 εκ.
FTSEA
535.92
0.35%
62.09 εκ.
FTSEB
815.61
0.85%
38.07 εκ.
FTSEGT
2127.22
0.28%
17.88 εκ.
FTSEGTI
2283.22
-0.02%
7.05 εκ.
FTSEM
1150.35
0.55%
1.41 εκ.
FTSEMSFW
1779.28
-0.52%
0.17 εκ.
FTSENTR
927.97
0.35%
60.68 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
1017.02
0.00%
11.55 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.31 εκ.
ΓΔ
830.44
0.31%
62.46 εκ.
ΔΑΠ
3282.07
-1.15%
0.29 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
2125.10
0.75%
0.46 εκ.
ΔΕΑ
2446.55
0.28%
0.00 εκ.
ΔΕΜ
3070.89
0.54%
1.50 εκ.
ΔΚΥ
2837.52
0.06%
0.92 εκ.
ΔΚΩ
2235.58
0.12%
0.85 εκ.
ΔΜΕ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
3324.04
-0.05%
0.07 εκ.
ΔΟΜ
830.44
0.31%
62.77 εκ.
ΔΠΑ
4586.91
-0.47%
2.64 εκ.
ΔΠΟ
7758.19
0.79%
1.95 εκ.
ΔΠΥ
3668.95
0.48%
1.22 εκ.
ΔΤΑ
1758.10
-0.06%
4.57 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
3022.32
0.83%
8.66 εκ.
ΔΤΠ
9801.44
-0.16%
0.15 εκ.
ΔΤΡ
1077.62
0.85%
38.07 εκ.
ΔΤΧ
887.16
0.56%
0.18 εκ.
ΔΥΓ
164.20
1.42%
0.01 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
11815.50
0.34%
0.01 εκ.
ΔΧΥ
1136.73
0.13%
0.59 εκ.
ΕΑΔΑΚ
21.82
0.37%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1282.20
0.31%
62.46 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%