Τελευταία ενημέρωση: 17:19
22.36 εκ. 0.19%  up 667.32   Γ.Δ. amCharts
skata
Δείκτες
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
FTSE
1782.36
0.21%
21.84 εκ.
FTSEA
438.26
0.19%
22.13 εκ.
FTSEB
564.47
-0.32%
10.85 εκ.
FTSEGT
1771.81
0.17%
5.89 εκ.
FTSEGTI
1723.25
-0.13%
2.68 εκ.
FTSEM
844.83
-0.39%
0.30 εκ.
FTSEMSFW
1490.80
0.03%
0.12 εκ.
FTSENTR
752.04
0.21%
21.84 εκ.
HCBPI
0.00
0.00%
0.00 εκ.
HELMSI
854.22
-0.01%
6.63 εκ.
ΑΔ
0.00
0.00%
0.57 εκ.
ΓΔ
667.32
0.19%
22.36 εκ.
ΔΑΠ
2732.64
0.07%
0.46 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΑΣ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΒΠ
1645.44
-1.12%
0.64 εκ.
ΔΕΑ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΕΜ
2653.43
1.17%
0.28 εκ.
ΔΚΥ
2431.79
-0.65%
0.42 εκ.
ΔΚΩ
1583.54
0.82%
0.90 εκ.
ΔΜΕ
1872.81
12.50%
0.00 εκ.
ΔΜΚ
2327.61
-1.13%
0.02 εκ.
ΔΟΜ
667.32
0.19%
22.93 εκ.
ΔΠΑ
3670.41
1.52%
0.74 εκ.
ΔΠΟ
7691.29
0.84%
2.26 εκ.
ΔΠΥ
3097.04
-0.84%
0.20 εκ.
ΔΤΑ
1566.31
0.61%
2.96 εκ.
Σύμβολο
Mονάδες
  %  
Ογκος
ΔΤΛ
2438.78
0.68%
1.34 εκ.
ΔΤΠ
8994.24
0.00%
0.77 εκ.
ΔΤΡ
745.80
-0.32%
10.85 εκ.
ΔΤΧ
650.61
-0.53%
0.04 εκ.
ΔΥΓ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΥΚΤ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΜ
0.00
0.00%
0.00 εκ.
ΔΧΥ
1040.37
1.76%
0.28 εκ.
ΕΑΔΑΚ
17.76
0.23%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΓΔ
7.71
0.13%
0.00 εκ.
ΕΔΑΚΕΤ30
5.60
0.18%
0.00 εκ.
ΣΑΓΔ
1019.30
0.19%
22.36 εκ.
Πίνακας Μετοχών
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%
Σύμβολο
Τιμή
%