Ευρεία αποδοχή στο νομοσχέδιο για τον ΕΣΥΔ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας για τη σύσταση ανεξάρτητου εθνικού φορέα διαπίστευσης (Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης»).

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας, το νομοσχέδιο χαιρετίστηκε από όλους τους αρμόδιους φορείς και έτυχε της αποδοχής της μεγάλης πλειοψηφίας των κομμάτων της Βουλής.

 

Με το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται η αυτονομία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και διασφαλίζεται η αυτοτέλειά του ώστε να συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα του ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα διαπίστευσης.

 

Ο νόμος έρχεται να επιλύσει τα προβλήματα που δημιούργησε η βεβιασμένη και κακοσχεδιασμένη συγχώνευση του ΕΣΥΔ με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) σε έναν ενιαίο οργανισμό (ΕΣΥΠ) από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το 2013.

 

Η τότε κυβέρνηση έκανε τη συγχώνευση παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που προέβαλε η ευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης που εποπτεύει το ΕΣΥΔ, περί ασυμβίβαστου των τριών φορέων που βρέθηκαν στον ίδιο οργανισμό. Με την απόφαση αυτή έθεσε σε κίνδυνο τη διεθνή αναγνώριση των εταιριών και εργαστηρίων πιστοποίησης στη χώρα καθώς και τις ελληνικές εξαγωγές.

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, σε ρήξη με τις πρακτικές τους παρελθόντος, προχώρησε σε έναν εξαντλητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση που θα διασφαλίζει τόσο τη διεθνή αναγνώριση του ΕΣΥΔ, όσο και το δημόσιο συμφέρον, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.

 

Με τον νόμο αυτό αίρεται το ασυμβίβαστο και κατοχυρώνεται η βιωσιμότητα και η διεθνής αναγνώριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, προστατεύεται ο κλάδος των υπηρεσιών διαπίστευσης στη χώρα και διασφαλίζονται οι ελληνικές εξαγωγές.

 

Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Το Υπουργείο Οικονομίας προχωρά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης, στη σύσταση ομάδας εργασίας που θα εξετάσει τη συνολική αναμόρφωση του πλαισίου τυποποίησης - πιστοποίησης - διαπίστευσης της χώρας, με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.


Κέρδος online   21/4/2017 16:54

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: