• TwitterFacebookRss feed

ΙΟΒΕ: Ποια κίνητρα προτείνει για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια

Νέα οπτική στα φορολογικά κίνητρα που θα μπορούσε να θεσπίσει το ελληνικό δημόσιο προς όφελος των κατόχων ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων θέτει ο ΙΟΒΕ, μετά και την πρόσφατη μελέτη του με θέμα «ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφαλαιαγορά».

 

Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης:

 

Πρώτον, να ρυθμίσει τα υπάρχοντα φορολογικά κίνητρα στα εταιρικά ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, προκειμένου αυτά να ευθυγραμμιστούν με τα αντίστοιχα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (για απουσία «φορολογικού arbitrage» μίλησε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εργασίας κ. Νότης Μηταράκης)

Και δεύτερον, να επαναφέρει φορολογικά κίνητρα στους κατόχους των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων που συνάπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες (γ’ πυλώνας).

Αν και η κυβέρνηση δεν έχει διασαφηνίσει το περιεχόμενο αυτών των κινήτρων, οι περισσότεροι εκτίμησαν ότι θα πρόκειται για επαναφορά της μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος κατά το ποσό των ετήσιων καταβαλλόμενων ασφαλίστρων, με την ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια μάλιστα, παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς είχαν φανεί συγκαταβατικοί λόγω των γνωστών δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας υποστηρίζοντας: «Αντιλαμβανόμαστε ότι στην τρέχουσα συγκυρία, το κράτος έχει ανάγκη από δημόσια έσοδα. Θα μπορούσαν λοιπόν τα φορολογικά κίνητρα να αποκτήσουν οπισθοβαρή χαρακτήρα. Για παράδειγμα σε ένα δεκαετές συμβόλαιο, το σύνολο των φορολογικών ωφελημάτων να δίδεται στους ασφαλισμένους από το 6ο έως και το 10ο έτος. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος θα χάσει κάποια έσοδα, όταν όμως στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα έχει τακτοποιήσει τα προβλήματά του». Από τότε βέβαια μέχρι σήμερα, η κατάσταση της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, έρχεται το ΙΟΒΕ να καταθέσει τις δικές του προτάσεις για τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν υπέρ της προαιρετικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης (τρίτος πυλώνας), σημειώνοντας:

• Θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα σε νοικοκυριά για προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση.

• Τα κίνητρα θα πρέπει να αφορούν έκπτωση στο φόρο εισοδήματος, ή το φορολογητέο εισόδημα έως ένα ανώτατο όριο (πλαφόν), ανάλογο με το ύψος των αποταμιεύσεων στον τρίτο πυλώνα.

• Να υπάρξει διαφοροποίηση κινήτρων με έμφαση τις εγχώριες επενδυτικές επιλογές.

Πρόθεση του ΙΟΒΕ είναι σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται ένα τεράστιο επενδυτικό κενό, να δοθούν φορολογικά κίνητρα στα νοικοκυριά προκειμένου αφ’ ενός να «χτίσουν» σταδιακά μια σημαντική αποταμίευση προς όφελός τους και αφ’ ετέρου τα κεφάλαια που θα συσσωρευθούν να τοποθετηθούν σε εγχώριες επενδύσεις προκειμένου να αναπτυχθεί το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

 

Βέβαια, η θέσπιση αυξημένων κινήτρων για επενδυτικές επιλογές μόνο του εσωτερικού μπορεί να επιτραπεί με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατ’ εξαίρεση και ειδικότερα σε τομείς όπως οι υποδομές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πράσινες επενδύσεις και η καινοτομία. Πρόκειται για τομείς που αναμφίβολα έχει μεγάλη ανάγκη η ελληνική οικονομία, ωστόσο ζητούμενο είναι το κατά πόσο θα δημιουργηθούν συλλογικοί φορείς επενδύσεων (πχ αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) που θα εστιαστούν στους συγκεκριμένους τομείς.

 

Από την πλευρά τους πάντως, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν επισημάνει την ανάγκη να τροποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το εποπτικό πλαίσιο Solvency II έτσι ώστε -ιδίως σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων- να μπορούν να χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια (προς όφελος της ελληνικής οικονομίας) μέσα από την έκδοση «αναπτυξιακών ομολόγων».


Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τέτοια projects, καθώς θα απολαμβάνουν θετικές αποδόσεις περιορισμένου ρίσκου, όταν αντίθετα οι εναλλακτικές τους επιλογές (πχ ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, καταθέσεις) πιθανό να συνοδεύονται από αρνητικά επιτόκια.


Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των οικονομικών παραγόντων συμφωνεί στην αναγκαιότητα που υπάρχει προκειμένου να αυξηθεί η εγχώρια αποταμίευση.


«Η εγχώρια αποταμίευση είναι απαραίτητη. Θεωρώ πολύ επικίνδυνη τη σκέψη ότι το επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας θα καλυφθεί μόνο από το εξωτερικό. Η ξένη χρηματοδότηση έρχεται μεν εύκολα, αλλά επίσης αποχωρεί και πολύ εύκολα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Νικόλαος Βέττας.


Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η άποψη του κ. Θοδωρή Λιζάρδου (επικεφαλής υποστήριξης πωλήσεων, marketing και ανάπτυξης προϊόντων της 3Κ Investments ΑΕΔΑΚ): «Η μεγάλη υποχώρηση των συντάξεων, η μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου, η οικονομική ανασφάλεια καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη συσσώρευσης κεφαλαίου, σταδιακά και με μέτρο».


Επιπλέον, ο κ. Λιζάρδος τεκμηριώνει τις τρεις αρχές που συνθέτουν τον επιτυχημένο αποταμιευτή, που είναι ο μεγάλος χρονικός ορίζοντας, η διασπορά σε διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού, ώστε να επιτυγχάνεται αξιοποίηση ευκαιριών και αντιμετώπιση κινδύνων και τέλος η περιοδικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κυκλικά φαινόμενα των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

 

Πηγή: euro2day.gr

 


Κέρδος online   16/11/2019 13:04

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: