• TwitterFacebookRss feed

ΤΜΕΔΕ: Αύξηση εσόδων, διεύρυνση εγγυητικών επιστολών το 2018

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2018 έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΜΕΔΕ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.


Το Ταμείο εντός του 2018 αύξησε κατά 15,8% την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι εγγυητικές επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων, ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και λήφθηκαν όλες οι πρόσθετες εξασφαλίσεις, που το Ταμείο έχει θέσει για τη χορήγησή τους, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου.


Το ΤΜΕΔΕ αύξησε τα έσοδά του, συγκράτησε τα έξοδά του στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον Ισολογισμό του τόσο με νέα κεφάλαια, όσο και έναντι μελλοντικών κινδύνων, σχηματίζοντας τις αναγκαίες προβλέψεις με βάση τις επιταγές του λογιστικού προτύπου IFRS 9.


Πιο αναλυτικά εμφάνισε αύξηση των εσόδων του κατά 11,7% έναντι της πρώτης χρήσης του 2017. ενώ συγκράτησε τα έξοδά του στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση.


Διεύρυνε την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, κατά 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των νέων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι της τάξεως του 18,9%.
Ωστόσο σύμφωνα με τις επιταγές του IFRS 9 σχηματίστηκαν οι αναγκαίες προβλέψεις ύψους 11,9 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας απευθείας τα αποθεματικά κεφάλαια του Ταμείου, τα οποία εξακολουθούν παρά την επιβάρυνση αυτή να παραμένουν θετικά. Επισημαίνεται ότι η δημιουργία προβλέψεων για πιθανές μελλοντικές καταπτώσεις ενισχύει διαχρονικά την οικονομική θέση του Ταμείου διασφαλίζοντάς την έναντι μελλοντικών κινδύνων.
Τα προ φόρων αποτελέσματα είναι αυξημένα σε σχέση με την περσινή χρήση και σε συγκρίσιμη βάση κατά 10%. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα αυξάνονται σε ποσοστό 64,4% μετά και τον αντιλογισμό μη αναγκαίων προβλέψεων.


Τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου σε ενοποιημένη βάση στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 114,9 εκατ. ευρώ έναντι 83,9 εκατ., σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2017.


Τέλος, το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε 108,4 εκατ. ευρώ έναντι 70,2 εκατ. ευρώ μετά τις μεταφορές περιουσίας 38,2 εκατ. ευρώ προς το Ταμείο εντός του 2018 από τον ΕΦΚΑ αυξάνοντας τα κεφάλαιά του κατά 54%.


Οι μεταφορές αυτές ολοκληρώνονται εντός της χρήσης του 2019 εξασφαλίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του προς όφελος και για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων.

 

 


Κέρδος online   1/10/2019 18:45

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: