• TwitterFacebookRss feed

Σταδιακά η ένταξη στη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, η εφαρμογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για τη ρύθμιση οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την Εφορία (ΑΑΔΕ) και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ). Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του προανήγγειλε και νέα ρύθμιση, για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές. Μέχρις ότου βέβαια κάτι τέτοιο συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των δανειστών και δρομολογηθεί, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, αγρότες κ.ά.) με χρέη έως 50.000 ευρώ.


Προσοχή όμως, η ένταξη γίνεται σταδιακά. Συγκεκριμένα, από χθες μπορούν να ρυθμίσουν χρέη ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρωστούν μέχρι 50.000 ευρώ ή όσοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, χρωστούν από 20.000 έως €50.000 και το 85% των χρεών τους συγκεντρώνεται σε χρέη προς το Δημόσιο. Όσοι έχουν χρέη κάτω από 20.000 ευρώ ή όλοι οι πρώην ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ θα ενταχθούν εφόσον λήξει η περίοδος χάριτος που έχουν για την πληρωμή εισφορών του έτους 2016.


Αναλυτικά, αιτήσεις, έως το τέλος του 2018 όταν και «κλείνει» η ρύθμιση, μπορούν να υποβάλλουν:


α) φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τα ταμεία να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ και να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.


β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση για αυτά είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς τα ταμεία από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.


Από το υπουργείο Εργασίας επισημαίνουν ότι, οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική ικανότητα και οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση στους επόμενους μήνες.


Επίσης, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016, οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι) θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους από τις 19 Μαρτίου 2018 και αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ από το Μάιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι συνολικές οφειλές προς ρύθμιση, υπολογίζονται ανά πιστωτή και συνεπώς μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν χρέη έως 50.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και επιπλέον 50.000 ευρώ στην Εφορία.


Υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο ή και τα ταμεία που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα, η υπαγωγή σε αυτήν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.


Οι αιτήσεις υπαγωγής θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.


Βάσει των οδηγιών που έχουν εκδώσει τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, προκύπτει ότι αν χορηγηθεί ρύθμιση οφειλών και ο οφειλέτης εντός του 2018 τη χάσει, δεν θα μπορεί να κάνει νέα αίτηση, καθώς χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.


Μετά την κατάθεση μιας σειράς από δικαιολογητικά, όπως στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία, κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού, το Δημόσιο και τα ταμεία αξιολογούν την αίτηση. Μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη τους την αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη καθώς και το διαθέσιμο εισόδημά του. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας παράγεται με τυποποιημένο τρόπο, όπως ισχύει και στη διαδικασία ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.


Εφόσον οφειλέτης πληροί τα κριτήρια ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για βασική οφειλή έως 3.000 ευρώ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 36, για οφειλή από 3.001 έως 20.000 μπορεί να φθάνει ακόμη και τις 120, όπως και στην περίπτωση από 20.001 και έως 50.000 ευρώ.


Προσοχή: το Δημόσιο ή/και τα Ταμεία δεν προτείνουν ρυθμίσεις, σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Επίσης, δεν ρυθμίζονται χρέη από 20.000 ευρώ και πάνω, εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής.


Προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία είναι:


1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)


2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)


3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ).


Κέρδος online   6/2/2018 9:30

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: