• TwitterFacebookRss feed

Creta Farms: Το business plan και ο φάκελος στην Επ. Ανταγωνισμού

Τον φάκελο δεδομένων και προβλέψεων της νέας εταιρείας Impala Hellas, η οποία πρόκειται να αναλάβει την εξυγίανση της Creta Farm , προσκομίζει σήμερα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η νέα διοίκηση, προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, πέραν των δικαστικών εγκρίσεων όσον αφορά την υπαγωγή της εταιρείας στο 106 δ του Πτωχευτικού.

 

Στην ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσης, το οποίο αποτελεί την πρόταση του στρατηγικού επενδυτή, εκτιμάται ότι η νέα Creta Farm ή αλλιώς Impala Hellas θα παρουσιάσει ταχεία αύξηση πωλήσεων αλλά θα αποκαταστήσει το χαμένο έδαφος κατά την έβδομη χρήση.

 

Ειδικότερα, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει μεσοσταθμική αύξηση πωλήσεων των τριών υπό εξέταση εμπορικών σημάτων, της τάξεως του 5,6% για την περίοδο 2019-2024. Για την περίοδο 2025 έως 2028 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις ανά εμπορικό σήμα θα κινηθούν σύμφωνα με τον ρυθμό της μέσης ετήσιας μεταβολής του κλάδου των αλλαντικών και κρεάτων (3,2%, σύμφωνα με το Business Monitor International-BΜΙ).

 

Αναλυτικότερα, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 46,7 εκατ. ευρώ το πρώτο οικονομικό έτος σε 130,6 εκατ. ευρώ το ενδέκατο οικονομικό έτος, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 10,8%, ενώ από το ενδέκατο οικονομικό έτος και έπειτα, οι πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Το εκτιμώμενο περιθώριο EBITDA εκτιμάται σε 5,7% το πρώτο οικονομικό έτος και βελτιώνεται περαιτέρω φθάνοντας το 11,2%, καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 7,2% στην περίοδο του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Επίσης αναφέρεται ότι η νέα εταιρεία έχει την υποχρέωση από το έκτο οικονομικό έτος και εφεξής να καταθέτει σε Ενεχυριασμένο Λογαριασμό Μετρητών ποσοστό 50% επί των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ύψος των οποίων θα πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή της νέας εταιρείας. Τα τυχόν πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα θα διοχετευθούν σε αποπληρωμή του μεταβιβαζόμενου δανεισμού στη νέα εταιρεία για τις Συμβαλλόμενες Πιστώτριες ΕΤΕ, Piraeus SNF, Cairo 3, Αlpha Βank και Τράπεζα Χανίων, αναλογικά. Ως πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα νοούνται τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία υπερβαίνουν τα 8 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: euro2day.gr


Κέρδος online   25/2/2020 11:44

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: