• TwitterFacebookRss feed

Eurobank: Καθαρά κέρδη 149 εκατ. στο εννεάμηνο

Oι επιδόσεις της Eurobank ήταν θετικές το εννεάμηνο 2019. Οι βασικοί επιχειρησιακοί δείκτες βελτιώθηκαν και η Τράπεζα πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPE της.

 

Τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε €149εκ. το εννεάμηνο 2019.

 

Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,0% στο εννεάμηνο σε €1.031εκ. αλλά αυξήθηκαν κατά 1,1% στο Γ΄ τρίμηνο σε €346εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,25% το εννεάμηνο 2019 σε σχέση με 2,49% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €250εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια της Grivalia ύψους €29εκ. και υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε €94εκ. και αντιστοιχούσαν σε 60 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Η αύξηση οφείλεται τόσο στις εργασίες στην Ελλάδα όσο και σε αυτές του εξωτερικού (+3,0% και +9,2% στο τρίμηνο αντίστοιχα).

 

Τα οργανικά έσοδα παρέμειναν σταθερά το εννεάμηνο σε €1.281εκ., ενώ ενισχύθηκαν κατά 1,9% το Γ΄ τρίμηνο σε €440εκ. Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% το εννεάμηνο και 7,4% το Γ΄ τρίμηνο λόγω μείωσης των λοιπών εσόδων.

 

Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 2,0% στην Ελλάδα και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019.

 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,9% σε €609εκ., αλλά αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 1,0% σε €210εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,2% το εννεάμηνο σε €693εκ. και 15,9% το τρίμηνο σε €223εκ.

 

Περαιτέρω πρόοδος σημειώθηκε αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €515εκ. το εννεάμηνο 2019 και κατά €195εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2019. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 31,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €2,8δισ. το εννεάμηνο, εκ των οποίων €0,5δισ. το Γ΄ τρίμηνο. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 140 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 55,1%.

 

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους €7,5δισ. (project Cairo) και την πώληση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων FPS, καθώς ελήφθησαν δεσμευτικές προσφορές. Η Eurobank στοχεύει στην υπογραφή των δεσμευτικών συμφωνιών πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

 

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 3,9% το εννεάμηνο σε €493εκ. και 21,0% το τρίμηνο και αντιστοιχούσαν σε 180 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €139εκ. το εννεάμηνο 2019. Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 10,9% το εννεάμηνο σε €199εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 27,2% την ίδια περίοδο σε €238εκ.


O δείκτης CET1 ενισχύθηκε κατά 40 μ.β. στο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 16,3%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε σε 18,6% και είναι ο υψηλότερος στον εγχώριο κλάδο. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 14,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,6δισ.

 

Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,5δισ. έναντι του εννεαμήνου 2018 και οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,8δισ. την ίδιο περίοδο, περιλαμβανομένων €1,1δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 87,3%, από 95,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Κέρδος online   21/11/2019 17:35

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: