• TwitterFacebookRss feed

Σταθάκης: Η απελευθέρωση της αγοράς θα μειώσει το κόστος ενέργειας

Σε συστράτευση για τη διαμόρφωση μιας κοινής βιομηχανικής πολιτικής κάλεσε σήμερα την πολιτείας και τους παραγωγικούς φορείς ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας στο πλαίσιο ειδικής ημερίδας για το μέλλον της ελληνικής μεταποίησης.

 

 

Παρότι όμως το βασικό πρόβλημα του μεταποιητικού τομέα είναι το ενεργειακό κόστος, οι παριστάμενοι βιομήχανοι, δεν έλαβαν ούτε μια υπόσχεση, για τη μείωσή του και συνεπώς, όπως τους συνέστησε ο κ. Σταθάκης θα περιμένουν να λειτουργήσει η… ελεύθερη αγορά.

 

«Είμαστε σε μια στιγμή που συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα για τη βιομηχανία και μια στιγμή που βγαίνουμε από τα μνημόνια οφείλουμε να διαμορφώσουμε την αναπτυξιακή μας στρατηγική κορμός της οποίας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με καρδιά τη μεταποίηση και τη βιομηχανία», σημείωσε ο κ. Πιτσιόρλας απευθυνόμενος στους θεσμικούς εκπροσώπους της βιομηχανίας, τους συναρμόδιους υπουργούς και τα στελέχη της διοίκησης που εμπλέκονται με τον τομέα της μεταποίησης.

 

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός αυτή τη στιγμή στην ΕΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για τη διαμόρφωση τη νέας βιομηχανικής πολιτικής, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019. Σ’ αυτό το διάλογο θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς και για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να διαμορφώσουμε και να καταθέσουμε τις δικές μας θέσεις.

 

Στο διάλογο αυτό, πρέπει να παρέμβουμε, συνέχισε ο κ. Πιτσιόρλας, λέγοντας ότι μεταξύ άλλων, έχουμε και τεράστιο ενδιαφέρον να υπάρξουν αλλαγές στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων και του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, Όπως ανέφερε, ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων διαμορφώνεται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια. «Η Ελλάδα έχει τεράστιο μέρος της βιομηχανίας της στην Αττική, όμως λόγω αυτού του κριτηρίου δεν μπορούμε να την ενισχύσουμε» σημείωσε.

 

Τόνισε επίσης, ότι όσο ισχύει το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων δεν μπορούμε να στηρίξουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία μας. Όλη η συζήτηση που κάνουμε για τα τιμολόγια της ενεργοβόρου βιομηχανίας αφορά περί τα 30 εκατ. ευρώ και δεν μπορούμε να τα δώσουμε, εξαιτίας των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τα παραπάνω, είναι ενδεικτικά πεδία στα οποία θα πρέπει να έχουμε παρέμβαση τόνισε ο κ. Πιτσιόρλας.

 

Ο Γιώργος Σταθάκης

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, αναφέρθηκε στο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που προωθείται στον τομέα της ενέργειας, ώστε το κόστος να μειωθεί προς όφελος ου συνόλου των καταναλωτών (πολίτες, βιομηχανία επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με την κ. Σταθάκη, ένα σκέλος του πλαισίου αυτού, σχετίζεται και με την αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ, τονίζοντας ότι η μείωση της δεσπόζουσας θέσης στο λιγνίτη από την πώληση των μονάδων σε συνδυασμό με τη μείωση του μεριδίου της στην αγορά θα έχει θετική επίδραση στις τιμές, καθώς θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

 

Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται με το νέο πεδίο που διαμορφώνεται από το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο θα λειτουργήσει έως το τέλος που 2019, αλλά και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο αγορών στο πλαίσιο του target model, όσο και το εσωτερικό (διασύνδεση νησιών, Κρήτης κ.οκ.).

 

Ειδικά για το χρηματιστήριο ενέργειας, ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά διμερών προθεσμιακών συμβολαίων μεταξύ των μεγάλων παραγωγών – προμηθευτών και αντίστοιχα των μεγάλων καταναλωτών.

 

Αυτό, όπως υποστήριξε ο υπουργός, θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερης διαμόρφωσης των τιμών μέσω της ομογενοποίησης των συνθηκών ανταγωνισμού, ώστε να επέλθει σταδιακά η σύγκλιση του κόστους ενέργειας με την ΕΕ. Επίσης σημείωσε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας, εκτός των τιμών, θα διαμορφώνει και τη σύνθεση του μίγματος με την εισαγωγή των πράσινων πιστοποιητικών.

 

Ο Νίκος Παππάς

 

Να σταματήσει η δαιμονοποίηση του δημοσίου τομέα από τον ιδιωτικό και αντίστροφα, πρότεινε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία είναι επιβεβλημένη.

 

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να συμβάλει με το εκτόπισμά του για τις τεράστιες υποδομές που απαιτούνται ώστε να διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο «και να καβαλήσει η χώρα το κύμα των νέων τεχνολογιών» όπως είπε χαρακτηριστικά.

 

Στόχος είναι, γρήγορα και με ισόρροπο τρόπο να περάσουν οι νέες τεχνολογίες σε όλο το φάσμα της οικονομίας,, σημείωσε ο κ. Παππάς αναφέροντας ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου υλοποιούμε επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, έως το 2022.

 

Επίσης ανέφερε ότι το έργο της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο βρίσκεται στην τελική του φάση καθώς αναμένεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου .Με τη μεταρρύθμιση αυτή διασυνδέονται 21.000 φορείς και 150.000 υπηρεσιακοί υπάλληλοι αποκτούν ψηφιακή υπογραφή, ενώ σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προχωράει και το έργο για το ψηφιακό ΓΕΜΗ. Τέλος ανέφερε ότι θα ενισχυθούν 270 επιλεγμένες βιομηχανίες για να ενσωματώσουν εφαρμογές στο πλαίσιο της στην 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 

 

Ο Κώστας Φωτάκης

Τους άξονες πολιτικής για την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας ανέπτυξε στην παρέμβασή του ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Κώστας Φωτάκης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το παραγωγικό πρότυπο της οικονομίας της γνώσης.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό παρότι το 57% των ελληνικών καινοτομούν, διαπιστώνονται προβλήματα στην ανταγωνιστικότητά τους και σημείωσε ότι το υπουργείο υλοποιηθεί ή βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για την τεχνολογική ενίσχυση των επιχειρήσεων, όσο και του ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

 

Ο Αθανάσιος Σαββάκης

Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (πρώην ΣΒΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης ζήτησε μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη στήριξη της βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται παραγωγικές επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις καινοτόμες, διεθνοποιημένες και εξωστρεφείς.

Επίσης, προέταξε τη συνεργασία μεταξύ διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας, τονίζοντας ότι η χώρα θα πρέπει να έχει μία ξεκάθαρη βιομηχανική πολιτική με συγκεκριμένους στόχους και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας αυτόνομου υπουργείου Βιομηχανίας.

Πηγή euro2day.gr


Κέρδος online   22/3/2019 13:59

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: