• TwitterFacebookRss feed

Ενδείξεις ανάκαμψης, αλλά και κινδύνους «βλέπει» η ΕΣΕΕ

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις κατά το τελευταίο διαθέσιμο τρίμηνο του έτους, τόσο στον κλάδο του Εμπορίου όσο και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:

- Ενθαρρυντικά χαρακτηρίζονται τα νέα από την ενίσχυση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία αλλά και σε ετήσια βάση. Εντούτοις, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου υποχώρησαν συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και σε σχέση με πέρυσι.


- Στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2017 το επίπεδο των τιμών (Εν.ΔΤΚ) παρέμεινε υποτονικό σε ετήσια βάση αλλά αμετάβλητο σε μηνιαία. 


- Στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του Β΄ Τριμήνου κινήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό εμπόριο εκτός καυσίμων και λιπαντικών, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Όγκου παρουσίασε ελαφρώς ισχυρότερη άνοδο. Ωστόσο, πολύ πιο δυναμική άνοδο σημείωσε τόσο ο εποχικά διορθωμένος ΔΚΕ στο Χονδρικό εμπόριο, όσο και ο αντίστοιχος δείκτης στα Αυτοκίνητα.


- Στην αγορά εργασίας, η διατήρηση της πτωτικής τάσης του ποσοστού ανεργίας αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη.


- Το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων/αποχωρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 αποτελεί την υψηλότερη επίδοση από το 2001 μέχρι και σήμερα. 


- Στο Εμπόριο οι πολύ μικρές (“micro”) επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά πλήρους απασχόλησης σε σχέση με τις μεγαλύτερες, σε αντίθεση με το σύνολο της οικονομίας. 


- Εξαιρετική βελτίωση σε τριμηνιαία συγκριτική βάση σημείωσε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Γ΄/Β΄ Τρίμηνο 2017: +5,01 δισ. €), όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο λόγω της εποχικότητας, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πλεονάσματος της τάξεως των 4,58 δισ. €.


Οπως επισημαίνει το ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ, η ελληνική οικονομία, εμφανίζει θετική εικόνα με ενδείξεις ανάκαμψης, οι οποίες ωστόσο για την ώρα δεν δείχνουν ούτε ώριμες αλλά ούτε και αρκετά ισχυρές για την απογείωση και την οριστική απεμπλοκή της από τα μνημόνια. Επιπρόσθετα, ο υψηλός δανεισμός της χώρας και η αυξημένη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα απομακρύνει το ενδεχόμενο της πολυπόθητης «καθαρής» εξόδου στις αγορές.Αντίθετα, εντείνονται οι πιέσεις για ένα ακόμα πρόγραμμα, είτε αυτό είναι μια γραμμή προληπτικής εποπτείας (Precautionary Condition Credit Line – PCCL), είτε αυξημένη εποπτεία (Enhanced Condition Line – ECCL), είτε ένα υβριδικό σχήμα. Γενικότερα, συμπληρώνει, και παρά τις εκτιμήσεις για επιτάχυνση της ανάκαμψης της οικονομίας οι προκλήσεις παραμένουν. Κατά αυτόν τον τρόπο, για να πραγματωθούν οι θετικές προσδοκίες, τα επόμενα τρίμηνα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εμπέδωσης της εμπιστοσύνης, να ολοκληρωθεί η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση που θα σημάνει και το τέλος του τρίτου μνημονίου, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το χρέος, να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και να εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας το επόμενο διάστημα.Στις παραπάνω προκλήσεις θα πρέπει να προστεθούν οι υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις, η περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο χωρίς ισόρροπη κατανομή εντεινόμενος ανταγωνισμός (ιδιαίτερα από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) κ.ά..


Κέρδος online   5/2/2018 10:35

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: