• TwitterFacebookRss feed

Εισηγμένες: Σημάδια κόπωσης στην κερδοφορία του α' εξαμήνου

Οι προβλέψεις των αναλυτών στις αρχές της φετινής χρονιάς, που μιλούσαν για διψήφιο ποσοστό αύξησης των καθαρών κερδών των μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται με βάση τα μέχρι σήμερα δημοσιευθέντα εξαμηνιαία αποτελέσματα.

 

 

Ειδικότερα, μέχρι χθες είχαν δημοσιεύσει τις εξαμηνιαίες λογιστικές τους καταστάσεις 41 μη τραπεζικές εισηγμένες, δηλαδή κάτι περισσότερο από μία στις τέσσερις. Με δεδομένο ωστόσο ότι σ’ αυτές συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγάλου μεγέθους εταιρείες, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί φαίνεται να μη βρίσκεται αρκετά μακριά σε σχέση με την τελική που θα προκύψει στο τέλος του μήνα, όταν και εκπνέει η προθεσμία υποβολής των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων για το σύνολο των εισηγμένων.

 

 

Με βάση λοιπόν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των 41 εισηγμένων εταιρειών:

 

 

 Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών έχει ανεβεί κατά 2,4%, το EBITDA κατά 4,75%, ενώ τα καθαρά κέρδη έχουν αυξηθεί μεν κατά 52,1%, ωστόσο το σύνολο της βελτίωσης αυτής ισούται με το ύψος των μειωμένων ζημιών που εμφάνισε η ΔΕΗΔΕΗ +3,78% (με τη συμβολή και έκτακτων επιδόσεων).

 

 

• Οι 33 εταιρείες έχουν εμφανίσει κερδοφόρο (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) αποτέλεσμα, ενώ οι 8 έχουν υποχρεωθεί σε ζημίες. Η αναλογία αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί όταν δημοσιευθεί το σύνολο των λογιστικών καταστάσεων.

 

 

• 19 εισηγμένες βελτίωσαν την «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων τους (αύξηση κερδών ή περιορισμός ζημιών) ενώ 22 την είδαν να επιδεινώνεται (μείωση κερδών ή διεύρυνση ζημιών). Με βάση αυτή την αναλογία και τη βελτίωση του EBITDA μόλις κατά 4,75%, προκύπτει ότι η «μέση εικόνα» των αποτελεσμάτων δείχνει να είναι μάλλον στάσιμη παρά ανοδική.

 

 

Παράγοντες που φαίνεται να έχουν συντελέσει στην κατώτερη του αναμενόμενου πορεία των φετινών εταιρικών κερδών είναι:

 

 

• Η μείωση των περιθωρίων διύλισης σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στα μέτωπα του δολαρίου και του πετρελαίου επέδρασαν αρνητικά στις επιδόσεις των Ελληνικών Πετρελαίων και της Motor Oil (κυκλικός κλάδος με πολύ υψηλή κερδοφορία κατά τα προηγούμενα χρόνια).

 

 

• Η υποχώρηση των διεθνών τιμών των μετάλλων μείωσε είτε σε λογιστική (π.χ. ElvalHalcor) είτε σε λειτουργική βάση τα κέρδη αρκετών μεταλλουργικών εταιρειών.

 

 

• Υπήρξαν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές επιβαρύνσεις σε Μυτιληναίο και Coca-Cola HBC.

 

 

• Οι επιπτώσεις από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν ήταν μεγάλες, αλλά έγιναν ως ένα βαθμό ορατές σε κάποιες εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, λόγω της ανόδου των «ευλόγων αξιών» των ακινήτων, έχουν επηρεαστεί θετικά οι κερδοφορίες των ΑΕΕΑΠ και των εταιρειών real estate.

 

 

Πάντως, από τα δύο εξάμηνα της φετινής χρονιάς, σε ότι αφορά την άνοδο του ελληνικού ΑΕΠ, το δεύτερο αναμένεται καλύτερο από το πρώτο. Έτσι, ενδέχεται η εικόνα των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών να αποδειχτεί καλύτερη από την αντίστοιχη του πρώτου εξαμήνου.

 

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το συμπέρασμα που προκύπτει για μια ακόμη φορά είναι πως στο ΧΑ διαπραγματεύονται μετοχές πολλών δεκάδων εταιρειών, οι οποίες όχι μόνο κατάφεραν να επιβιώσουν κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά παράλληλα επιτυγχάνουν ικανοποιητικά κέρδη και έχουν ακόμη καλύτερες προοπτικές, στον βαθμό που η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει και δεν θα υπάρξει κάποια απροσδόκητη εξέλιξη στο διεθνές περιβάλλον.

 

Πηγή euro2day.gr


Κέρδος online   25/9/2019 13:59

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: